Karta weterana

Nazwisko: BECK
Imię #1: Ferdynand
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 kwiecień 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Łączność
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: Inne jednostki Podolskiej BK
Funkcja na 1 września 1939: dowódca łączności Podolskiej BK
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: - od 23 IX 1939 dowódca łączności Zbiorowej Brygady Kawalerii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 26 IV 1897. Od XI 1918 oficer łączności WP. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. łącz. z starszeństwem od 1 VI 1919 służył w 2 pułku łączności, potem oficer łącz. w szefostwie łączności sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie, potem ponownie w 2 p. łącz. w Jarosławiu, skąd w 1929 został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. łącz. 1 I 1931. Z KOP został przeniesiony do sztabu Podolskiej Brygady Kawalerii z miejscem postoju w Stanisławowie. Do stopnia mjr awansowany w III 1937. W latach 1937-1939 d-ca łączności Podolskiej Brygady Kawalerii i na tym stanowisku bierze udział w kampanii wrześniowej 1939. Walczy z Niemcami na szlaku bojowym brygady m. in. nad Bzurą, a następnie po przebiciu się do Warszawy walczy w jej obronie. Od 23 IX 1939 d-ca łączności utworzonej z resztek Brygad Wielkopolskiej i Podolskiej – Zbiorowej Brygady Kawalerii. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej.
Odznaczony: ZKZ, SKZ
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 491.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 240 i 311.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-13 09:17:47 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze