Karta poległego

Nazwisko: BARAŃSKI
Imię #1: Jan
Imię #2: Anastazy
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 5 marzec 1909
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 16 pal
Funkcja na 1 września 1939: oficer 3 baterii w I dywizjonie
Przydział po 1 września 1939: 16 pal
Funkcja po 1 września 1939: oficer 3 baterii w I dywizjonie
Przebieg służby wojskowej: # 1929-1930 - w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim (IV kurs, 7 bateria), którą ukończył w stopniu tyt. kpr., z oceną dostateczną, lokatą 64. i przydziałem do 15 pułku artylerii lekkiej w Bydgoszczy (ewidencyjnie podlegał PKU Starogard);
# 1933 - promowany na stopień ppor. rez. art.;
# 1934 - wykazany jako ppor. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r., lokatą 691. w korpusie oficerów rezerwy artylerii, przydziałem mobilizacyjnym do 16 pal w Grudziądzu i przydziałem ewidencyjnym do PKU Starogard;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 16 pal, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Czerniew, folwark, las, gm. Kiernozia [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ na stanowisku na skraju lasu folwarku Czerniew w wyniku niemieckiego bombardowania lotniczego.

Jak relacjonował kpt. Jan Wiszniowski, dowódca 3 baterii 16 pal: "Około g. 9.00 dyon zatrzymuje się w lesie D. Czerniewo, gdzie otrzymuję od d-cy dyonu rozkaz wyszukania i zajęcia stanowiska. W chwili, kiedy rozpoczynam rozpoznanie, samoloty npla zaczynają bombardować szosy i drogi zapchane wycofującymi się oddziałami i taborami. Bombardowanie trwa do wieczora, przy czem towarzyszy mu ogień artylerii npla. [...] Kiedy po dwóch godzinach powróciłem do lasu D. Czerniewo - nie zastałem już tam swojej baterii, zastałem natomiast d-cę dyonu, który rozkazał mi odszukać baterię i zająć stanowisko bardziej na płn. wsch. za Kiernozią. Po godzinie poszukiwań odnalazłem baterię, która stała już na stanowisku w nakazanym rejonie, a oficer baterii por. rez. Ciechowski Franciszek prowadził ze stanowiska ogień nieobserwowany w kierunku, z którego słychać było strzały art. niemieckiej. Tu dowiedziałem się, że od bomby lotniczej polegli moi oficerowie: ppor. rez. Barański, ogn. pchor. Majewski i plut. pchor. Bentkowski oraz kapral Lelkowski. Wszyscy oni byli pełnowartościowymi żołnierzami - bateria poniosła więc olbrzymią stratę" (IPMS, sygn. B.I.32/G/2, s. 24-25).

W świetle relacji zebranych przez por. rez. Stanisława Stapfa, oficera zwiadowczego I dywizjonu 16 pal "skonał nieprzytomny", przygnieciony wysadzonym drzewem (Stapf 1967, s. 243).

Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kocierzew Południowy, kwatera wojenna [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: "[...] spokojny i zawsze skory do każdej roboty" (Stapf 1967, s. 140).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 67 (dalej: KPŻP).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.32/G, 16 DP - artyleria: 16 pal, 16 dac, 16 bat. art. plot., poz. 2, Kpt. art. sł. stałej Wiszniowski Jan, b. d-ca 3 baterii 16 pomorskiego pułku artylerii lekkiej, 24 III 1941, s. 24-25 (dalej: IPMS, sygn. B.I.32/G/2).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 157, 628 (dalej: ROR 1934).

Łukasiak J., Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków 2000, s. 44, 193 (dalej: Łukasiak 2000).

Stapf S., Znad Osy do Bzury. Opowiadanie porucznika artylerii, Warszawa 1967, s. 140, 152, 196, 198, 243 (dalej: Stapf 1967).

Uwagi: Zachodzi podejrzenie o nieprawidłowości figurującego w źródłach miejsca spoczynku oficera (por. biogramy podchorążych Jana Bentkowskiego i Tadeusza Majewskiego, którzy według relacji świadków polegli wraz z nim, a zostali odnotowani wśród pochowanych na cmentarzu wojennym w Kiernozi).
Przypisy: [1] a) 17 września 1939 (źródło: IPMS, sygn. B.I.32/G/2; Stapf 1967); b) 16 września 1939 (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: ROR 1934, Łukasiak 2000);
[2] a) las Czerniew (źródło: IPMS, sygn. B.I.32/G/2; Stapf 1967); b) Złaków Kościelny (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: ROR 1934, Łukasiak 2000);
[3] a) Kocierzew Południowy, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: IPMS, sygn. B.I.32/G/2; ROR 1934, Łukasiak 2000; Stapf 1967);
Ostatnie zmiany: 2015-10-01 22:02:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze

Według wspomnień kapitana Jana Wiszniowskiego d-cy 3 bateri 16 pomorskiego pułku artylerii lekkiej istnieje duże prawdopodobieństwo śmierci i domniemanego pochówku por. rez. Jan Anastazego Barańskiego na cmentarzu w Kiernozi. Relacja dowódcy 3 baterii zawarta w dokumentacji Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie po numerem inwentarzowym B/b_32g na str. 24 i 25 zawiera informacje o okolicznościach potwierdzających ten fakt. „Po godzinie poszukiwań odnalazłem baterię, która stała już na stanowiskach w nakazanym rejonie (na pLN. Wsch. Za Kiernozią), a oficer baterii ppor.rez. Ciechowski Franciszek prowadził ze stanowisk ogień nieobserwowany w kierunku z którego słychać było strzały artylerii niemieckiej. Tu dowiedziałem się, że od bomby lotniczej polegli moi oficerowie: ppor. rez. Barański, ogn. pchor. Majewski i plut. pchor. Bentkowski oraz kpr. Lelkowski. Wszyscy oni byli pełnowartościowymi żołnierzami – bateria poniosła więc olbrzymia stratę”.

dodany przez: MjrWPanc, 2015-09-29

W oficjalnej ewidencji pochowanych ppor. Jan Anastazy Barański figuruje, zapewne błędnie, wśród spoczywających w kwaterze wojennej w Kocierzewie Południowym.

dodany przez: redakcja, 2015-10-01