Karta weterana

Nazwisko: BANDROWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Lucjan
Imię #3: Feliks
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 styczeń 1895
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Wlk. Brytania
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Grupa Operacyjna gen. Knolla-Kownackiego
Funkcja na 1 września 1939: szef oddziału operacyjnego
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V Krzyż Niepodległości, Order Odrodzenia Polski kl. V, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasług.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 14 I 1895. Ukończył szkołę średnią. Uczestnik I wojny światowej. Od XI 1918 w WP. Brał udział w wojnie polsko- bolszewickiej 1919-1920. Za okazane męstwo na polu walki odznaczony VM kl. 5. Po wojnie zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Następnie służył w 75 pp, gdzie dowodził kompanią, potem II baonem. Awansowany do stopnia mjr sł. st. 1 I 1928. W okresie XI 1929- X 1931 studiował w MSWoj. w Warszawie, uzyskując dyplom oficera dyplomowanego. Po ukończeniu MSWoj. otrzymał przydział do sztabu DOK III w Grodnie. Awansowany do stopnia ppłk dypl. sł. st. 19 III 1937. Następnie do VIII 1939 był kierownikiem Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa Wojennego w sztabie DOK VII w Poznaniu. Podczas kampanii wrześniowej 1939 szef wydziału operacyjnego Dowództwa GO „Knolla”. Brał udział w walkach nad Bzurą, potem na przedpolach Warszawy. Po kapitulacji od 28 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po odzyskani wolności wiosną 1945 służył w PSZ na Zachodzie. Po demobilizacji pozostał na emigracji. Osiadł w Wlk. Brytanii.
Dalsze losy n/n.
Odznaczony: VM, KN, OP5, KW, ZKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer – Bajer. Polak. Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
W. Chocianowicz. W 50 – lecie powstania MSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 346.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 464.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-18 22:18:44 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze