Karta poległego

Nazwisko: BANASZKIEWICZ
Imię #1: Alfons
Imię #2: Ignacy
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 20 lipiec 1912
Miejsce urodzenia: Poznań
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: gm. Wielichowo, pow. Kościan
Narodowość:
Wykształcenie: średnie
Zawód: urzędnik komun.
Wyznanie:
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kościan
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu pionierów 70 pp
Przydział po 1 września 1939: 70 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca plutonu pionierów 70 pp
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (listopad 1966 r.; pośmiertnie za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Tułowice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: gm. Tułowice
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd 7, grób 23
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: książeczka oficerska, nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Alfons Ignacy Banaszkiewicz urodził się 20 lipca 1912 r. w Poznaniu. Uczył się w Korpusie Kadetów Nr 3 w Rawiczu, gdzie w czerwcu 1932 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1932-1933 odbywał służbę wojskową w kompanii pionierów w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. Po ćwiczeniach odbytych w 1934 r. awansowany do stopnia podporucznika rezerwy ze starszeństwem od 1 stycznia 1935 r. i przydziałem mobilizacyjnym do 70 pułku piechoty w Pleszewie na stanowisko dowódcy plutonu. Ewidencyjnie podlegał wówczas PKU Poznań - Powiat. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany i wcielony do 70 pp. W wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. wziął udział na stanowisku zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy plutonu pionierów 70 pp w składzie 17 Dywizji Piechoty. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Poległ 18 września w walce z Niemcami w Tułowicach.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 64.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7893, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na terenie gm.: Tułowice, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 9.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 2 - s. 164, Aneks 4 - s. 180.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 474.

Banaszkiewicz Alfons Ignacy - , por. rez. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34 [dostęp: 26. 05. 2012.] (dalej: Łaszczewski).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-05-26 19:40:20 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze