Karta weterana

Nazwisko: BAŁABAN
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 05 październik 1884
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, stan spoczynku
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: szef wyznań niekatolickich Armii Poznań
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 05 X 1884. Ukończył gimnazjum. W WP w stopniu kpt. od XI 1918. Był długoletnim oficerem Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w Warszawie. Awansowany do stopnia mjr 1 VII 1923. Po 1928 przeniesiony w stopniu mjr administracji wojskowej w stan spoczynku. Ewidencyjnie podlegał PKU Warszawa M III. W kampanii wrześniowej 1939 pełnił funkcję szefa Wyznań Niekatolickich w dowództwie Armii „Poznań”.
Dalsze losy n/n.
Roczniki oficerskie 1924, 1928;
Rocznik oficerski rezerw 1934;
P. Bauer – B. Polak. Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 346 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki: stopień wojskowy - mjr ośw.
Ostatnie zmiany: 2012-02-16 11:32:52 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze