Karta poległego

Nazwisko: BˇKOWSKA
Imię #1: Felicja
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1922
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowo¶ć:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: cywil,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Zwi±zek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby:
Stopień:

Przydział na 1 wrze¶nia 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 wrze¶nia 1939:
Przydział po 1 wrze¶nia 1939:
Funkcja po 1 wrze¶nia 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data ¶mierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce ¶mierci: Sochaczew
Przyczyna ¶mierci: zmarła z ran
Okoliczno¶ci ¶mierci: Zmarła z ran w Szpitalu Powiatowym ¶w. Józefa w Sochaczewie, ul. Staszica.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Sochaczew, ul. Staszica, ogród szpitalny
Data ekshumacji: 1941
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew, ul. Traugutta, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Pami±tkowa płyta nagrobna na mogile indywidualej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
¬ródła: Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Kwatery wojskowe na cmentarzu wyznaniowym, Sochaczew, ul. Traugutta (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 9.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2010-10-26 22:17:11 przez Tomasz K. | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wci¶nij -

Zdjęcia, dokumenty, pami±tki

Mogiła zbiorowa w ogrodzie Szpitala Powiatowego ¶w. Józefa w Sochaczewie - miejsce pierwotnego pochówku Felicji BˇKOWSKIEJ (za: Kraszewski T., ks.,  CARITAS. 100 lat w służbie Bogu i bliĽnim, Paprotnia 2003, s. 18)Mogiła zbiorowa w ogrodzie Szpitala Powiatowego ¶w. Józefa w Sochaczewie - miejsce pierwotnego pochówku Felicji BˇKOWSKIEJ (za: Kraszewski T., ks.,  CARITAS. 100 lat w służbie Bogu i bliĽnim, Paprotnia 2003, s. 18)Nagrobek na mogile indywidualnej Felicji BˇKOWSKIEJ w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta (fot. T. Karolak)Pami±tkowa płyta nagrobna na mogile indywidualnej Felicji BˇKOWSKIEJ w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta (fot. T. Karolak)Pami±tkowa płyta nagrobna na mogile indywidualnej Felicji BˇKOWSKIEJ w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta (fot. T. Karolak)

Komentarze