Karta poległego

Nazwisko: BĄK [1]
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 21 kwiecień 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Szamotuły
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut. pchor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu 9 kompanii
Przydział po 1 września 1939: 70 pp
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu 9 kompanii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966 r. za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 70 pp
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Wola Rogozińska
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Gieczno, cmentarz parafialny
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 170
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska (stopień: plut.)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 74 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 139 - poz. 18 (dalej: Wykaz 2009).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 99, Aneks 2 - s. 164, Aneks 4 - s. 180 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) BĄK (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) BAK (źródło: Głowacki 1969);
[2] a) plut. pchor. rez. piech. (źródło: Głowacki 1969); b) plut. (źródło: KPŻP; Wykaz 2009);
Ostatnie zmiany: 2014-03-17 22:09:25 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Plut. Stanisław Bąk – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)Plut. pchor. rez. Stanisław Bąk (fot. za: M. Kaczmarek, Pleszewski 70 Pułk Piechoty w fotografii, Pleszew 2009, s. 15)

Komentarze