Karta poległego

Nazwisko: BAGIŃSKI
Imię #1:
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23 listopad 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 86 bapplot.
Funkcja na 1 września 1939: Nieznana
Przydział po 1 września 1939: 86 bateria artylerii przeciwlotniczej
Funkcja po 1 września 1939: Nieznana
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 08 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Uniejów
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz parafialny w Uniejowie
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Imienna tablica epitafijna
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.60.
Uwagi: Tablica epitafijna na pomniku i zbiorowej mogile żołnierzy poległych w walkach pod Uniejowem.

http://cytadela.aplus.pl/forum/viewtopic.php?t=2594&sid=e3fbbd05d97e63d6669b17d65b4a1dab - ppor. Bagiński-Ślepowron Bogdan Michał (ur. 23 VI 1913, ppor. art. ze starsz. z dn. 15 X 1936) - III 1939 - dowódca plutonu I baterii 8 daplot Toruń (d-ca I bat. kpt. Julian Władysław Staszewski); prawdopodobnie przydzielony do 86 baterii motorowej artylerii plot (2x armata 40mm, 4x C2p) mobilizowanej przez 6 daplot Lwów dla Podolskiej BK (rozbita wraz z taborem pod Uniejowem 10 IX 1939).

Ostatnie zmiany: 2011-08-23 17:13:23 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze