Karta poległego

Nazwisko: BABŚ [1]
Imię #1: Edmund
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marta
Nazwisko rodowe matki: Kroenke
Data urodzenia: 10 sierpień 1906
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Anna, Roman, Alfons, Bernard, Tadeusz
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Łucja
Dzieci: Zbigniew
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP [2]
Jednostka: 69 pp [3]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca batalionu marszowego
Przydział po 1 września 1939: 69 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca batalionu marszowego
Przebieg służby wojskowej: ok. 1928 - w Batalionie Szkolnym Podchorążych Piechoty; 1931 - awans na stopień ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 i przydziałem mobilizacyjnym do 69 pułku piechoty w Gnieźnie (ewidencyjnie podlegał PKU Gniezno); 1934 - lokata 1172 w Korpusie Oficerów Rezerwy Piechoty; 1 I 1936 r. - awans na stopień ppor. rez. piech.;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z batalionem marszowym 69 pp (m.in. bitwa nad Bzurą i walki odwrotowe w Puszczy Kampinoskiej)
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Laski
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: ciężko ranny 18 września 1939 r. w walkach pod Myszorami w zachodniej części Puszczy Kampinoskiej, zmarł w szpitalu wojennym ulokowanym w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Laski, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Edmund Babś urodził się 10 sierpnia 1906 roku. Ukończył gimnazjum. Następnie odbył służbę wojskową w Batalionie Szkolnym Podchorążych Piechoty. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych po jej ukończeniu został awansowany na stopień podporucznika rezerwy piechoty ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1931 roku i przydziałem mobilizacyjnym do 69 pułku piechoty w Gnieźnie. Ewidencyjnie podlegał PKU Gniezno. 1 stycznia 1936 roku, po kolejnych ćwiczeniach wojskowych odbytych w 69 pp, został awansowany na stopień porucznika rezerwy piechoty. W kampanii wrześniowej 1939 roku wziął udział na stanowisku dowódcy batalionu marszowego zmobilizowanego przez 69 pp. Uczestniczył w walkach z Niemcami nad Bzurą, następnie w walkach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej. Ciężko ranny w walkach pod Myszorami w powiecie Sochaczew, zmarł w szpitalu wojennym w Laskach.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 59 (dalej: KPŻP).

„Rocznik Oficerski Rezerw”, 1934, s. 68, 536 (dalej: ROR 1934).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 106, 118, Aneks 1 - s. 149, Aneks 2 - s. 163 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 251 (dalej: Głowacki 1985).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 474 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Babs Edmund, oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 28 maja 2012] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) BABŚ (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja; Głowacki 1969; Głowacki 1985; Bauer, Polak 1982); b) BABS (źródło: ROR 1934; Stankiewicze.com);
[2] a) 17 DP (źródło: Głowacki 1969; Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[3] a) 69 pp (źródło: Głowacki 1969; Stankiewicze.com); b) "bat. marsz." (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2014-01-29 10:21:27 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Edmund Babś i jego rodzina: żona Łucja oraz syn Zbigniew (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze