Karta poległego

Nazwisko: ADAMSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Alojzy
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 6 sierpień 1907 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Odwody Naczelnego Wodza
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 5 DP
Jednostka: 26 pp [3]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III plutonu w 8 kompanii 26 pp (Kryska-Karski 1996)
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Boernerowie [4]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Stare Babice, ul. Wł. Sikorskiego, cmentarz wojenny [5]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 49 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 10 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 6 sierpnia 1907 (źródło: KPŻP); b) 6 czerwca 1907 (źródło: Kryska-Karski 1996);
[2] a) ppor. rez. (źródło: KPŻP); b) ppor. rez. piech. (źródło: Kryska-Karski 1996);
[3] a) błędnie: "26 pp 15 DP" (źródło: KPŻP); b) 26 pp (źródło: Kryska-Karski 1996);
[4] a) w Boernerowie (źródło: KPŻP); b) Warszawa (źródło: Kryska-Karski 1996);
[5] a) 1-CW Stare Babice (źródło: KPŻP); b) cm. Babice Stare (źródło: Kryska-Karski 1996);
Ostatnie zmiany: 2011-12-19 21:39:57 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze