Zamieszczone pamiątki (5) Kazimierz:

Strz. Kazimierz Czerwczak jako żołnierz 1 kompanii ckm 68 pułku piechoty we Wrześni (fot. ze zb. rodzinnych).Strz. Kazimierz Czerwczak w trakcie odbywania służby wojskowej w 1 kompanii ckm 68 pułku piechoty we Wrześni (fot. ze zb. rodzinnych).Strz. Kazimierz Czerwczak odnotowany w polu nadawcy koperty listu nadanego z 1 kompanii ckm 68 pułku piechoty we Wrześni (dok. ze zb. rodzinnych).Strz. Kazimierz Czerwczak (stoi pierwszy z lewej) w trakcie odbywania służby wojskowej w 1 kompanii ckm 68 pułku piechoty we Wrześni (fot. ze zb. rodzinnych).Strz. Kazimierz Czerwczak (stoi pierwszy z lewej) w trakcie odbywania służby wojskowej w 1 kompanii ckm 68 pułku piechoty we Wrześni (fot. ze zb. rodzinnych).