Zamieszczone pamiątki (24) woj:

Ppor. Tadeusz Słaby odnotowany jako mistrz w szabli na oficerskich zawodach szermierczych o mistrzostwo garnizonu Kalisz na 1939 r. (źródło: "ABC Kaliskie", R. III, 1939, nr 47).Kpt. Bolesław Wodecki odnotowany jako członek kadry Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej na rok szkolny 1929/1930 (źródło: Lenkiewicz W., Szkoła Podchorążych Piechoty, [w:] Księga Pamiątkowa 1830-29.XI-1930: szkice z dziejów szkół piechoty polskiej, Ostrów - Komorowo 1930, s. 423).Kpt. Bolesław Wodecki odnotowany jako członek kadry Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej (źródło: "Rocznik Oficerski", 1932, s. 803).Por. Tadeusz Piotr Kurowski upamietniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery B 10 Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 15 września 2019 r. (fot. Wojciech Miller).Mjr Bolesław Wodecki upamiętniony (najprawdopodobniej symbolicznie) na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery B 10 Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 15 września 2019 r. (fot. Wojciech Miller).Ppor. Jerzy Bolesław Marwart upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery B 10 Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 15 września 2019 r. (fot. Wojciech Miller).Por. Tadeusz Sznajder odnotowany jako odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w rozkazie nr 7 dowódcy III batalionu 29 pułku piechoty z 1 września 1939 r. (dok. ze zb. Centralnego Archiwum Wojskowego).Kpt. Bolesław Wodecki z żoną Jadwigą, Warszawa, 1935 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Kpt. Stanisław Hrycek (drugi z lewej) w towarzystwie kpt. Stefana Grucy, kpt. Władysława Fabisia i por. Bolesława Wodeckiego w trakcie służby w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej (fot. z albumu Bolesława Wodeckiego w zb. rodzinnych Wojciecha Millera).Kpt. dypl. Eryk Miguła z 64 pułku piechoty (z prawej) w towarzystwie kpt. Bolesława Wodeckiego z 29 pułku Strzelców Kaniowskich w trakcie kursu dowódcy batalionu w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, 1935 r. (fot. z albumu Bolesława Wodeckiego w zb. rodzinnych Wojciecha Millera).