Zamieszczone pamiątki (31) maniek74:

Franciszek Zajączkowski upamiętniony na jednej ze zbiorczych imiennych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 07. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).Franciszek Zajączkowski upamiętniony na tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 20. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).Mieczysław Kozanecki upamiętniony na jednej ze zbiorczych imiennych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 07. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).Mieczysław Kozanecki upamiętniony (jako Mieczysław Wąż-Kozanecki) na tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 20. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).Florian Sujak upamiętniony na jednej ze zbiorczych imiennych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 07. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).Florian Sujak upamiętniony na tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 20. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).Jakub Martynow upamiętniony na jednej ze zbiorczych imiennych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 07. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).Józef Nowak upamiętniony na jednej ze zbiorczych imiennych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Tomaszowska. Stan z dn. 07. 02. 2011 r. (fot. Mariusz Kwapisz).