29 Bateria Artylerii PrzeciwlotniczejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 2 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Grodno).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 29 Dywizja Piechoty / armia "Prusy".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.:

Polegli

Weterani