45 Pułk Piechoty Strzelców KresowychOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Równe.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 13 Dywizja Piechoty / armia "Prusy".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk / płk Stanisław Piotr Hojnowski.

Polegli

Weterani