50 Pułk Piechoty im. Francesco NulloOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Kowel, Sarny (III baon).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 27 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. Adam Werschler.

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl.

Honorowy patronat nad jednostką na portalu sprawuje: Projekt Historyczny "Trzeci Batalion".

Polegli

Weterani