24 Pułk PiechotyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Łuck.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 27 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. Julian Grudziński.

Polegli

Weterani