34 Pułk PiechotyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Biała Podlaska.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 9 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. Wacław Budrewicz (do 2 września 1939), mjr Jan Klakla (2–3 września 1939).

Polegli

Weterani