40 Pułk Piechoty "Dzieci Lwowskich"Oddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Lwów.

Jednostka macierzysta: 5 Dywizja Piechoty.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 5 Dywizja Piechoty / Grupa Odwodów "Kutno" / Odwody Naczelnego Wodza.

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk Józef Kalandyk.

Polegli

Weterani