Cmentarze

Dobrzyków, mogiła zbiorowa

gm. GˇBIN, pow. PŁOCKI, woj. MAZOWIECKIE.

Liczba pochowanych: 4.
Administrator: Urz±d Miasta i Gminy G±bin, Stary Rynek 16, 09-530 G±bin.

Zbiorowa mogiła wojenna cywilnych ofiar zbrodni hitlerowskich we wrze¶niu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. ¶w. Stanisława BM w Dobrzykowie.


galeria

Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Dobrzyków, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: