Cmentarze

Troszyn Polski, mogiła indywidualna

gm. GˇBIN, pow. PŁOCKI, woj. MAZOWIECKIE.

Administrator: Urz±d Miasta i Gminy G±bin, Stary Rynek 16, 09-530 G±bin.

Indywidualna mogiła wojenna żołnierza Wojska Polskiego poległego we wrze¶niu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. ¶w. Leonarda w Troszynie Polskim.


galeria

Troszyn Polski, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Troszyn Polski, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Troszyn Polski, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Troszyn Polski, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Troszyn Polski, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 16. 10. 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: