Cmentarze

Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa

gm. WYSZOGRÓD, pow. PŁOCKI, woj. MAZOWIECKIE.

Liczba pochowanych: 15.
Administrator: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Wyszogrodzie.


galeria

Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).Wyszogród, ul. Niepodległości, mogiła zbiorowa (fot. T. Karolak).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: