Karta poległego

Nazwisko: ŻYCHOŃ
Imię #1: Stefan
Imię #2: Józef
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 16 listopad 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 4 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca kompanii zwiadu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Ołtarzewie
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 16 XI 1904. Uczęszczał do gimnazjum. Służbę wojskową odbywał w latach 1930-1931 w szkolnej kompanii pionierów Szkoły Podchorążych Piechoty w Zambrowie. Praktyki odbywał w 17 pp w Rzeszowie. We IX 1931 przeniesiony do rezerwy w stopniu tytularnego podch. rez. piech. W VIII 1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 4 pp Leg. w Kielcach. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy kompanii zwiadowczej 4 pp Leg. w składzie 4 DP. Poległ w nocy z 11/12 IX 1939 podczas walk z Niemcami w rejonie Ołtarzowa. Pochowany na cmentarzu w Ołtarzewie.
J. Łukasiak. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty. Pruszków 2003.
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 342.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 174.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-03-14 22:31:11 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze