Karta weterana

Nazwisko: ŻWIRSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 styczeń 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Krzyż Walecznych - 4x, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 12 I 1897. W WP od XI 1918. W stopniu ppor. sł. st. piech. bierze udział w szeregach 34 pp 9 DP w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Za męstwo okazane na polu walki odznaczony rozkazem L. 48 z 27 XI 1920 przez d-cę 3 Armii gen. W. Sikorskiego VM kl. 5. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. służył w 34 pp. W 1923 przeniesiony do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, gdzie pełnił funkcję m. in. d-cy plutonu, potem 1925-1927 d-ca 2 kompanii szkolnej. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. piech. 1 I 1927. W VII 1927 przeniesiony do 34 pp, a w VIII 1927 przeniesiony z 34 pp do 73 pp w Katowicach, gdzie pełnił m. in. funkcję d-cy kompanii. W 1931 przeniesiony do dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie na stanowisko referenta. Awansowany do stopnia mjr 1 I 1936. Do lata 1939 wykładowca taktyki piechoty w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Latem 1939 przeniesiony na stanowisko d-cy II batalionu w 3 pp Leg. w Jarosławiu, którym dowodził w czasie kampanii wrześniowej 1939 w składzie 2 DP Leg. Brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym 3 pp Leg. od walk obronnych na linii Warty, potem w bojach odwrotowych przez Kampinos do Modlina. Uczestnik obrony Modlina. Po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej. Od 1940 przebywał w oflagu II C w Woldenbergu. Aktywnie działa w jenieckiej konspiracji obozowej. Po uwolnieniu z niewoli w II 1945 powrócił do kraju. Następnie służył w LWP. Awansowany kolejno do stopnia ppłk, potem płk-a. Był oficerem sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Koszalinie potem od 1947 w Bydgoszczy. Współorganizator Wojskowego Klubu Sportowego „Zawisza”. W latach 1946-1947 pełnił funkcję wiceprezesa klubu do spraw organizacyjnych, potem od 1947 funkcję prezesa.
Odznaczony: VM kl. 5, KW 4x, ZKZ.
Dalsze losy n/n.
Dz. Pers. Nr 1 z 26 I 1922;
Dz. Pers. Nr 18 z 15 VII 1927;
Dz. Pers. Nr 22 z 25 VIII 1927; Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
J. Olesik. Oflag II C Woldenberg. W-wa 1988.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 352.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 398 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski, s. 398:
Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 29 IX 1939r.
Rozkaz do 2 dywizji piechoty Legionów
[….]. Za wybitne zasługi na polu chwały nadaję niżej wymienionym żołnierzom 2 DP Leg. krzyże Virtuti Militari następujących stopni:
dca 2 baonu, mjr Stanisław Żwirski - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-02-21 22:37:10 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze