Karta weterana

Nazwisko: ŻURAKOWSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2: Jan
Imię #3: Józef
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 09 grudzień 1889
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Inne
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

płk dypl.
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: Inne jednostki Armii Pomorze
Funkcja na 1 września 1939: dowódca brygady
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Orderu Virtuti Militari 5 kl., Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych - 2x, Złoty Krzyż Zasługi, Order Odrodzenia Polski 4 kl.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 9 XII 1889. Ukończył szkołę średnią. W WP od XI 1918. W stopniu kpt. sł. st. piech. brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Podczas walk dowodził kompanią i batalionem. Za męstwo okazane na polu walki odznaczony VM kl. 5. Po wojnie zweryfikowany w stopniu mjr sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 82 pp, gdzie dowodził m. in. II batalionem. W okresie XI 1923-X 1925 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Awansowany do stopnia ppłk sł. st. piech. 1 VII 1925. Po ukończeniu WSWoj. w stopniu ppłk SG sł. st. piech. zostaje przydzielony do Oddziału III a Ścisłej Rady Wojennej w Warszawie. W latach 1927-1930 z-ca d-cy 6 psp w Samborze, skąd zostaje przeniesiony z dniem 1 VIII 1930 na stanowisko d-cy 24 pp w Łucku. Do stopnia płk dypl. awansowany 1 I 1933. W latach 1938-1939 pełnił funkcję k-dta miasta Grodna. Wiosną 1939 mianowany d-cą Chełmińskiej Brygady Obrony Narodowej. W kampanii wrześniowej 1939 dowodzi Brygadą Obrony Narodowej „Chełmno” w składzie Armii „Pomorze”, potem GO gen. M. Tokarzewskiego - Karaszewicza. Brał udział w walkach odwrotowych w kierunku Bzury, potem Warszawy.
Odznacz0ny: VM kl. 5, KN, KW 2x, ZKZ, OP 4,
Dalsze losy n/n.
Dz. Pers. Nr 22 z 22 VII 1922;
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
Dz. Pers. Nr 11 z 18 VI 1930;
Dz. Pers. Nr 8 z 1 VI 1935;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969;
K. Ciechanowski. Armia „Pomorze” 1939. w-wa 1983
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 347.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-31 17:28:10 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze