Karta poległego

Nazwisko: ŻÓŁCIŃSKI
Imię #1: Szczęsny
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 03 grudzień 1910
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca nadwyżek
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Ołtarzew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 03 XI 1910. Po ukończeniu gimnazjum w 1930 wstępuje do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie, gdzie przebywa w okresie 1930-1933. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1933 z przydziałem do 69 pp w Gnieźnie na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 19 III 1937. W latach 1938-1939 był d-cą plutonu na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty 17 DP przy 69 pp.
W VIII 1939 mianowany d-cą batalionu w oddziale nadwyżek 69 pp, z którym 3 IX 1939 wyjechał transportem kolejowym z Gniezna do Skierniewic. 7 IX 1939 pod Kutnem oddział wyładował się i podjął marsz pieszy w kierunku Skierniewic. Po minięciu Łowicza 9 IX 1939 kolumna marszowa została w godzinach rannych zbombardowana przez niemieckie lotnictwo i zaatakowana przez oddział pancerny wroga w wyniku, czego oddział nadwyżek 69 pp został rozproszony. Z częścią swego oddziału przedzierał się w kierunku Warszawy. W nocy z 9/10 IX 1939 poległ w walce z Niemcami w Ołtarzewie. Pochowany na miejscowym cmentarzu.
Dziennik Personalny MSWoj. Nr 9 z 15 VIII 1933;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik Oficerski 1939. Kraków 2006;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 339.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 174.


Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 127, Aneks 2 - s. 164 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969: " Oddziałem nadwyżek 69 pułku piechoty dowodził mjr Kazimierz Kosiba (II zastępca dowódcy 69 pp) zamiast mjr. Jana Niedzieli ze Szkoły Małoletnich, który zachorował. Stan oddziału nadwyżek wynosił około 1500 - 1700 ludzi. Oddział został sformowany w jeden batalion pozostający pod dowództwem por. Szczęsnego Żółcińskiego. [...]."
Ostatnie zmiany: 2012-05-21 22:29:26 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze