Karta poległego

Nazwisko: ZIĘTEK [1]
Imię #1: Wacław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Antoni
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut. pchor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 27 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Giżyce
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w rezultacie odniesionych ran w szpitalu wojennym w Giżycach.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 331 (dalej: KPŻP N-Z).

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Suplement, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., red. nauk. i wstęp E. Pawłowski, Pruszków 1998, s. 347 (dalej: KPŻP Supl.).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Giżyce (rękopis), poz. 436 (dalej: UG Iłów).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 2 - s. 163, Aneks 3 - s. 171 (dalej: Głowacki 1969).

Zdjęcie główne - Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” 1939, Poznań 1987.
Uwagi:
Przypisy: [1] a) ZIĘTEK (źródło: KPŻP Supl.); b) ZIENTEK (źródło: KPŻP N-Z; UG Iłów; Głowacki 1969);
[2] a) plut. pchor. (źródło: KPŻP N-Z; KPŻP Supl.); b) pchor / pchor. rez. (źródło: UG Iłów; Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 163 / Głowacki 1969, Aneks 3 - s. 171);
[3] a) 27 września 1939 (źródło: KPŻP N-Z; KPŻP Supl.; Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 163); b) wrzesień 1939 (źródło: UG Iłów);
Ostatnie zmiany: 2013-09-15 19:17:11 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze