Karta poległego

Nazwisko: ZIELEWICZ
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Bolesław [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 grudzień 1890
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Franciszka
Dzieci: Zdzisław, Bogumił
Ostatni adres: Poznań, ul. Mielżyńskiego 4 m. 7
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 56 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 3 październik 1939
Miejsce śmierci: Łowicz
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: zmarł w wyniku odniesionych ran w Szpitalu Koszarowym J. Piłsudskiego w Łowiczu
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łowicz, ul. Blich, kwatera wojenna [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu katedralnym (d. kolegiackim) w Łowiczu, ul. Blich (dane personalne w formie: ZIELEWICZ T.; data śmierci: 10 września 1939)
Przedmioty znalezione przy pochowanym: karta rowerowa, fotografia rodzinna, znak tożsamości
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 327 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 4566, Wyciąg z kartoteki zmarłych i poległych we wrześniu 1939 r.: I. Powiat łowicki; II. Miasto Łowicz, (maszynopis), s. 30-31 (dalej: B.Inf., sygn. 4566).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 506 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Bolesław (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996); b) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 4566);
[2] ppor. / ppor. rez. piech. (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 4566 / Kryska-Karski 1996)
[3] a) Łowicz, ul. Listopadowa, kwatera wojenna (źródło: KPŻP) - zapewne błędny zapis - jedyna kwatera wojenna w Łowiczu usytuowana jest na cm. parafialnym przy ul. Blich; b) Łowicz (źródło: Kryska-Karski 1996); c) nieznane (źródło: B.Inf., sygn. 4566);
Ostatnie zmiany: 2014-02-05 20:52:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tadeusz Zielewicz, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łowiczu, ul. Blich (fot. T. Fijałkowski).Tadeusz B. Zielewicz (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze