Karta poległego

Nazwisko: ZELEK
Imię #1: Norbert
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zaciąg ochotniczy
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

ochot.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Giżyce
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 325 (dalej: KPŻP).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Giżyce (rękopis), poz. 526 (dalej: UG Iłów).

Uwagi: 1) Nazwisko w formie: ZELEK (wg KPŻP) lub ŻELEK (wg UG Iłów); 2) Prawdopodobnie tożsamy z Norbertem ŻOŁKIEM i Norbertem ZDEBEM o tym samym miejscu spoczynku: http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,zolek,norbert,2986.html; http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,zdeb,norbert,2917.html;
Ostatnie zmiany: 2011-07-22 22:23:11 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Norbert Zelek (Zeleb), upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na kwaterze wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Rybnie. Stan z 2005r.

Komentarze