Karta weterana

Nazwisko: ZDOBYLAK
Imię #1: Karol [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 28 styczeń 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci: Danuta (po mężu Sobków), Maria (po mężu Kowalska), Zbigniew
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca sekcji

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca sekcji i celowniczy karabinu przeciwpancernego w I plutonie 1 szwadronu
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca sekcji i celowniczy karabinu przeciwpancernego w I plutonie 1 szwadronu
Przebieg służby wojskowej: # od lat 30. XX w. - w 14 pułku ułanów we Lwowie;
Odznaczenia: Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939", Krzyż Partyzancki, Brązowy Medal "Zasłużonym na Polu Chwały", Medal za Warszawę 1939-1945, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i inne
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł., m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej; 19 IX - wziął udział w tzw. szarży pod Wólką Węglową, w której stracił konia, po czym przebił się pieszo do Warszawy wraz z karabinem przeciwpancernym; 25-28 IX - ranny podczas walk na Czerniakowie w Warszawie, co opisał we własnej relacji: "Niedaleko mnie leżał ciężko ranny kolega, który wzywał pomocy. Podskoczyłem do niego, żeby mu pomóc i w tym momencie zostałem ranny w nogę. Zrobiło mi się gorąco i poczułem krew w bucie. Następny kolega przybiegł do mnie, zrzucił but i zabandażował mi nogę oraz udzielił pierwszej pomocy koledze" (cyt. za: Rozdżestwieński 2008, s. 127);
Data śmierci: 6 luty 1999
Miejsce śmierci: Kluczbork
Obecne miejsce spoczynku: Kluczbork, ul. Opolska 1, Cmentarz Komunalny, grób indywidualny
Lokalizacja grobu: Pole M, rząd 9, grób 18
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na tablicy nagrobnej
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 36, 113, 127, Aneks 1 - s. 171 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Księga grobów Ułanów Jazłowieckich, oprac. J. Gromnicki, Z. Szymerski, Warszawa 2005, s. 161-162 (dalej: Księga grobów...).

Tradycja rodzinna (Joanna Pietras).

Uwagi: Po kapitulacji działał w latach 1942-1944 w strukturach Armii Krajowej w m. Rodatycze w b. woj. lwowskim, awansując do stopnia starszego wachmistrza. Po wojnie był czynny w Związku Inwalidów Wojennych RP w Kluczborku i Kole Pułkowym 14 p. uł.
Przypisy: [1] a) Karol (źródło: Rozdżestwieński 2008, s. 36, 127; Księga grobów...); b) Jan (źródło: Rozdżestwieński 2008, s. 113, Aneks 1 - s. 171);
Ostatnie zmiany: 2017-10-28 00:01:49 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Grób indywidualny na Cmentarzu Komunalnym w Kluczborku - miejsce pochówku Karola Zdobylaka (fot. za: Księga grobów Ułanów Jazłowieckich, oprac. J. Gromnicki, Z. Szymerski, Warszawa 2005).

Komentarze