Karta poległego

Nazwisko: ZBIERALSKI
Imię #1: Leon
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Bydgoszcz
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz. [1]
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 44 pp [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Załusków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Załusków, dwór
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z imiennych zbiorczych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Iłowie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: 19 września 1939 r. pochowany na terenie dworu Załusków, a następnie ekshumowany na kwaterę wojenną na cmentarzu parafialnym w Iłowie.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 324 (dalej: KPŻP).

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, Notatnik Juliana Chmielnika, por. rez. 59 pułku piechoty (rękopis), Załusków-Dwór. Polegli pod - Borownia-Dwór, Lasotka, Iłów dnia 18. IX. 1939 r., poz. 22 (dalej: Chmielnik 1939).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) st. strz. (źródło: KPŻP); b) st. żoł. (źródło: Chmielnik 1939);
[2] a) 44 pp (źródło: KPŻP) - zapewne błędnie zapisany "14 pp" (Redakcja Portalu); b) brak danych (źródło: Chmielnik 1939);
Ostatnie zmiany: 2012-09-12 22:28:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze