Karta poległego

Nazwisko: ZAORSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2: Ignacy
Imię #3: Antoni [1]
Pseudonim:
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Marianna Jadwiga
Nazwisko rodowe matki: Rozdziałowska
Data urodzenia: 25 czerwiec 1901 [2]
Miejsce urodzenia: Warszawa
Rodzeństwo: Halina Ludwika
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Wiera (z d. Kościnkiewicz)
Dzieci:
Ostatni adres: Warszawa, ul. Bema
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: urzędnik państwowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por. [3]
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii roboczej 68 pp 17 DP
Przydział po 1 września 1939: armia "Warszawa" (obrona Warszawy, odcinek "Warszawa-Zachód", pododcinek "Północ", pozycja "Bielany")
Funkcja po 1 września 1939: dowódca kompanii roboczej 68 pp
Przebieg służby wojskowej: # 1920 - w 205 ochotniczym pułku piechoty na wojnie polsko-bolszewickiej;
# do 1926 - na kursie szkoły podchorążych piechoty w Szkolnym Batalionie Piechoty Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej;
# z dniem 1 I 1931 - awansowany na stopień ppor. rez. piech. z przydziałem mobilizacyjnym do 68 pułku piechoty we Wrześni i przynależnością ewidencyjną do PKU Poznań;
# z dniem 1 I 1936 - po odbytych ćwiczeniach wojskowych awansowany na stopień por. rez. piech.;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (XI 1966, zakwalifikowany pośmiertnie przez dowódcę 17 DP za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 25 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa, na Bielanach [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w obronie Warszawy (pododcinek "Północ", pozycja "Bielany") od serii z karabinu maszynowego (Głowacki 1969, s. 121 - przyp. 5, Aneks 2 - s. 163) lub bombardowania lotniczego na niskim pułapie (Głowacki 1985, s. 260).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 27, rząd I, grób 19
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Władysław Ignacy Antoni Zaorski urodził się 25 czerwca 1901 roku w Warszawie jako syn Władysława i Marianny Jadwigi z Rozdziałowskich. Uczęszczał do gimnazjum w Warszawie. W 1920 roku w szeregach 205 ochotniczego pułku piechoty brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1926 roku ukończył kurs szkoły podchorążych piechoty w Szkolnym Batalionie Piechoty Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Z dniem 1 stycznia 1931 roku został awansowany na stopień podporucznika rezerwy piechoty z przydziałem mobilizacyjnym do 68 pułku piechoty we Wrześni. Ewidencyjnie podlegał Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Poznaniu. Po odbytych ćwiczeniach wojskowych z dniem 1 stycznia 1936 roku otrzymał awans na stopień porucznika rezerwy piechoty. Pracował jako urzędnik państwowy. W kampanii polskiej 1939 roku wziął udział na stanowisku dowódcy kompanii roboczej 68 pułku piechoty w składzie 17 Dywizji Piechoty armii "Poznań". Uczestniczył w bitwie nad Bzurą, następnie w obronie Warszawy. Poległ 25 września 1939 roku w Warszawie. Pozostawił żonę Wierę z Kościnkiewiczów.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 223 (dalej: KPŻP).

Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Barbary w Warszawie, sygn. 72/1214/0/-/65, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, 1899, Małżeństwa, nr 185.

Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Barbary w Warszawie, sygn. 72/1214/0/-/66, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, 1900, Urodzenia, nr 724.

Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła, Warszawa-Ochota, sygn. 1939d, Księga zgonów, 1939-1940, akt nr 185/1940 (dalej: AAW).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 121, Aneks 2 - s. 163, Aneks 4 - s. 177, indeks nazwisk - s. 211 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 243, 260, 295, 392, indeks nazwisk - s. 463 (dalej: Głowacki 1985).

Zaorski Władysław Ignacy Antoni - , por. rez. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=571 [dostęp: 20 V 2012] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Antoni (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 163, indeks nazwisk - s. 211; Głowacki 1985, s. 392, indeks nazwisk - s. 463; Stankiewicze.com); b) brak danych (źródło: KPŻP; Głowacki 1969, s. 121, Aneks 2 - s. 177; Głowacki 1985, s. 243, 260, 295);
[2] a) 25 czerwca 1901 (źródło: Stankiewicze.com); b) 1901 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 295); c) brak danych (źródło: Głowacki 1969);
[3] a) por. rez. (źródło: Głowacki 1969; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) błędnie: "ppor. rez." (źródło: KPŻP);
[4] a) Warszawa, na Bielanach (źródło: Głowacki 1969, s. 121 - przyp. 5, Aneks 2 - s. 163; Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) Warszawa, ul. Bema, rej. dworca kolejowego (źródło: AAW);
Ostatnie zmiany: 2021-07-05 21:49:20 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Akt zgonu ppor. rez. piech. Władysława Ignacego Antoniego Zaorskiego (źródło: Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła, Warszawa-Ochota, sygn. 1939d, Księga zgonów, 1939-1940, akt nr 185/1940).Akt małżeństwa Władysława Zaorskiego i Marianny Jadwigi Rozdziałowskiej, rodziców ppor. rez. piech. Władysława Ignacego Antoniego Zaorskiego (źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Barbary w Warszawie, sygn. 72/1214/0/-/65, Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, 1899, Małżeństwa, nr 185).

Komentarze