Karta poległego

Nazwisko: ZAGRODZKI
Imię #1: Aleksander
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 sierpień 1915
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: Bauer, Głowacki 1969: dowódca III plutonu w I kompanii ckm
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sokolniki
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Bauer: "Ówczesny dowódca plutonu pionierów pułku, por. Kazimierz Nowakowski wspomina:
.... w czasie tych walk poległ od pocisku artyleryjskiego por. Kaszowski, dowódca plutonu przeciwgazowego. Po jego śmierci dowódca pułku oddał pod moją komendę również ten pluton.... W czasie tego natarcia między innymi śmiertelnie ranny został dowódca 3 plutonu w 1 kompanii karabinów maszynowych, ppor. Aleksander Zagrodzki."
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Modlna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 239.
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939r.: cmentarz parafialny w Modlnej, gm. Ozorków, pow. Zgierz, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 174 - poz. 133.

Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939." Poznań 1982, s. 329 i 473 (dalej: Bauer).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 147, Aneks 2 - s. 164, Aneks 3 - s. 170, Aneks 4 - s. 180 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: 1) Głowacki 1969: " 12 IX 1939r. ranny, zmarł z ran;
Ostatnie zmiany: 2012-05-21 22:40:16 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze