Karta poległego

Nazwisko: ZACHARA
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Elżbieta
Nazwisko rodowe matki: Wesołowska
Data urodzenia: 24 luty 1904
Miejsce urodzenia: Mokrzyska, ob. pow. brzeski
Rodzeństwo: Jan, Józefa (po mężu Chuchro), Maria (po mężu Szpularkiewicz), Anna
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Kazimiera Zachara (z d. Kobylińska) (1905-1989)
Dzieci: Andrzej (1935-2018), Krystyna (1936-2019)
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: kwatermistrz dywizji piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt. dypl. [1]
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: Inne jednostki 15 DP
Funkcja na 1 września 1939: kwatermistrz dywizji
Przydział po 1 września 1939: resztki 15 DP w składzie armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: kwatermistrz dywizji
Przebieg służby wojskowej: # 1925-1926 - po ukończeniu szkoły średniej na kursie unitarnym w szkole podchorążych w Warszawie;
# 1926-1928 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej;
# z dniem 15 VIII 1928 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 1 pułku piechoty Legionów w Wilnie;
# 1930 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1928 r. (lokata 20./59.) i przydziałem do 1 pp Leg.;
# z dniem 1 I 1931 - awansowany na stopień por. sł. st. piech.;
# 1932 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 36.) i przydziałem do 1 pp Leg.;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 33./1619.) i przydziałem do 1 pp Leg.;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1931 r. (lokata 30./1375.) i przydziałem do 1 pp Leg.;
# z dniem 19 III 1937 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech.;
# XI 1937 - lato 1939 - na studiach w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie (tytuł oficera dyplomowanego);
# VIII 1939 - przydzielony na stanowisko kwatermistrza w sztabie 15 Dywizji Piechoty w Bydgoszczy;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 15 DP, m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej
Data śmierci: 22 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Pociecha [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: k. leśniczówki Pociecha
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Wzmianki nt. kpt. Tadeusza Zachary we wspomnieniach Janiny Fieldorf (wdowy po gen. Auguście Emilu Fieldorfie "Nilu"), starszej siostry żony Tadeusza Zachary, Kazimiery: 1) [Nt. przewrotu majowego w 1926 r.] "[Emil] nigdy nie opowiadał mi o swoich wyczynach i na przykład od innych to endeków dowiedziałam się, że dzięki opanowaniu i zimnej krwi Emila ocalała wtedy Podchorążówka. Otóż ci młodzi chłopcy, posłuszni nakazowi swego komendanta, postanowili się bronić, choć byli otoczeni. Emil, który prowadził natarcie, otrzymał rozkaz ostrzelania i zdobycia gmachu. Wstrzymał się jednak, począł pertraktować, użył takich argumentów, że podchorążowie złożyli broń. Nawet nie wiedział, że pośród tych chłopców znajdował się mój przyszły szwagier - Tadeusz Zachara" (Fieldorf 2012, s. 30). 2) [O zimie 1939/1940 r. w Wilnie] "Okrutna i zła była ta zima 1939 r. [...] Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, Wigilia. Moja biedna mama coraz bardziej pochylała się, czymś zajęta, starała się raczej Kazię i mnie pocieszać. Ale ja otrzymałam tej zimy wiadomość. Zaczęły nadchodzić listy. I przyszedł list z Węgier od Emila. Wprost nie mogłam uwierzyć, że on wyszedł cało z tej masakry. Potem różnymi drogami dowiedzieliśmy się, że Janek i Wacek [bracia Autorki] są w oflagu. Tylko o mężu Kazi nic i ona biedna oczekiwała jakiegoś znaku od Tadeusza. Mój Boże! Tak się modliłam, żeby Kazia też doznała trochę pociechy. Po jakimś czasie Janek napisał do żony, że Tadeusz podobno zginął pod Sierakowem, że pocisk trafił w samochód, którym on jechał ze swoim dowódcą" (tamże, s. 122-123). 3) [O roku 1941] "I oto wkroczyliśmy już w drugi rok wojny. [...] Jednocześnie prawie nadeszły listy z oflagów, od Janka i Wacka. Tylko o Tadziku, mężu Kazi - nic. Ona, biedna, spoglądała żałośnie i z nadzieją, jak przychodziły wiadomości. Janek wprawdzie napisał z obozu, że ktoś z tej dywizji znalazł się z nim razem i twierdzi, że Tadzik zginął pod Sierakowem i tam w leśniczówce rzekomo został i on, i inni pochowani. Nie powiedziałyśmy o tym Kazi, bo to przecież nic pewnego" (tamże, s. 126-127).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 312 (dalej: KPŻP).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 128 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 116, 531 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 124 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 122 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Tradycja rodzinna (Andrzej Zachara, Maciej Zachara, Tadeusz Zachara).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 249-250, 339, indeks nazwisk - s. 463 (dalej: Głowacki 1985).

Fieldorf J., Los już mną zawładnął… Wspomnienia, wybór, red. i oprac. A. Dymek, K. Lisiecki, J. Jurach, Gdańsk 2012, s. 30, 122-123, 126-127 (dalej: Fieldorf 2012).

Zachara Tadeusz - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=571 [dostęp: 31 X 2012] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) kpt. dypl. (źródło: Głowacki 1985; Stankiewicze.com); b) kpt. (źródło: KPŻP);
[2] a) 22 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 20 września 1939 (źródło: Głowacki 1985; tradycja rodzinna - informacja przekazana w 1983 r. przez płk. Ludwika Głowackiego; Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
[3] a) w Pociesze (źródło: KPŻP); b) pod Sierakowem / w Sierakowie (źródło: Głowacki 1985, s. 249; Stankiewicze.com / Głowacki 1985, s. 339); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
[4] a) Kiełpin, kwatera wojenna (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 249-250); b) Laski, cmentarz wojenny (źródło: Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935);
Ostatnie zmiany: 2022-10-09 23:07:19 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze