Karta poległego

Nazwisko: ZABIELSKI
Imię #1: Edward
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1 styczeń 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 7 kompanii III baonu
Przydział po 1 września 1939: 61 pp
Funkcja po 1 września 1939: od 15 IX 1939 dowódca 1 batalionu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl. V, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Srebny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Chodaków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 1 I 1898. Od XI 1918 służył w WP jako podoficer zawodowy. Brał udział w stopniu sierż. szt. w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 w szeregach 22 pp w składzie 9 DP. Odznaczony za męstwo na polu walki VM kl. 5. Ukończył kurs szkoły podchorążych w Warszawie. Mianowany ppor. sł. st. piech. 1 V 1921. Następnie nadal służy w 22 pp. awansowany do stopnia por. 1 V 1923. W 22 pp dowodzi kompanią. Przeniesiony w 1927 do KOP na stanowisko d-cy plutonu granicznego. Następnie ok. 1930 przeniesiony do 61 pp w Bydgoszczy, gdzie pełnił różne funkcje. Do stopnia kpt. awansowany 1 I 1932. W latach 1936-1939 dowódca 7 kompanii III baonu 61 pp. w wojnie obronnej we IX 1939 dowodzi 7 kompanią 61 pp w składzie 15 DP, a od 15 IX 1939 dowodzi I baonem 61 pp. Poległ 17 IX 1939 pod Brochowem i tam pochowany na cmentarzu w Trojanowie.
Odznaczony: VM kl. 5, KN,KW, SKZ.
Rocznik oficerski 1924,1928,1932; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; J. Izdebski. Dzieje 9 DP 1918-1939. W-wa 2000; L. Głowacki.17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 311.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s.409.
Uwagi: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s.409 –
„ W godzinach wieczornych 16 września dowódca 15 dywizji piechoty do natarcia przez Brochów i Wólkę Smolarną skierował 62 pułk piechoty, a przez Konary – 61 pułk piechoty. [..]. Obydwa pułki walcząc w obronie poniosły dotkliwe straty: poległ dowódca 61 pułku piechoty – mjr Wysocki, dowódca I batalionu – kpt. Zabielski i dowódca III batalionu – mjr Kruczała; z 62 pułku piechoty śmiertelnie ranny został dowódca III batalionu – mjr Liszko oraz dowódca I batalionu – mjr Liniarski. W Tułowicach poległ dowódca 15 dywizjonu artylerii ciężkiej – mjr Starzyński, a artyleria zniszczona została atakami bombowców i czołgów.”
Ostatnie zmiany: 2011-07-24 21:00:18 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze