Karta poległego

Nazwisko: WYSOCKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2: Kajetan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23 sierpień 1895
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I baonu
Przydział po 1 września 1939: 61 pp / 15 DP
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I baonu (do 15 września); dowódca 61 pp (15-17 września)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Chodaków
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych na cm. wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia (imię w formie: Leon).
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 310.

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 51.

Kuczma R., 61 Pułk Piechoty Wielkopolskiej 1919-1939, Bydgoszcz 1984, s. 36.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s.409.
Uwagi: 1) W ewidencji UM w Sochaczewie jako imię pochowanego błędnie figuruje: Leon;

2) R. Kuczma jako miejsce śmierci pochowanego podaje: Konary;

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s.409 –
„ W godzinach wieczornych 16 września dowódca 15 dywizji piechoty do natarcia przez Brochów i Wólkę Smolarną skierował 62 pułk piechoty, a przez Konary – 61 pułk piechoty. [..]. Obydwa pułki walcząc w obronie poniosły dotkliwe straty: poległ dowódca 61 pułku piechoty – mjr Wysocki, dowódca I batalionu – kpt. Zabielski i dowódca III batalionu – mjr Kruczała; z 62 pułku piechoty śmiertelnie ranny został dowódca III batalionu – mjr Liszko oraz dowódca I batalionu – mjr Liniarski. W Tułowicach poległ dowódca 15 dywizjonu artylerii ciężkiej – mjr Starzyński, a artyleria zniszczona została atakami bombowców i czołgów.”
Ostatnie zmiany: 2011-07-22 23:34:57 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Franciszek Wysocki (błędnie zapisany jako Leon), upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z 2005 r. (fot. M. Prengowski)

Komentarze