Karta poległego

Nazwisko: WOŹNIAK
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz [1]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Bydgoszcz"
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Bydgoszcz", m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Rybno [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Rybno, folwark, pole
Data ekshumacji: 2 grudzień 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu: grób nr 10
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie (przydział: 69 pp);
# jedna z dwóch zbiorczych imiennych tablic epitafijnych pomnika ku czci zamordowanych żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej wystawionego na zbiorowej mogile wojennej na cmentarzu parafialnym w Kozłowie Biskupim (odsłoniętego 22 września 1981 r.) (upamiętnienie błędne, niezgodne z miejscem faktycznego pochówku);
# jedna z dwóch zbiorczych imiennych tablic epitafijnych ku czci zamordowanych żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej wystawionego na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy przy ul. gen. Stanisława Grzmot-Skotnickiego w Bydgoszczy (odsłoniętego 23 września 1985 r.) (upamiętnienie błędne, niezgodne z miejscem i przyczyną śmierci);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 302, kol. lewa, wersy 28-30 (dalej: KPŻP-1).

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 302, kol. lewa, wersy 31-33 (dalej: KPŻP-2).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 7070, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie gminy Rybno (rękopis), poz. 10 (dalej: B.Inf., sygn. 7070).

Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie Gminy Rybno (maszynopis, Urząd Gminy Rybno), poz. 10 (dalej: UG Rybno).

Cmentarz w Kozłowie Biskupim: Bydgoski Batalion Obrony Narodowej, 22-09-1939 r. (rękopis, Urząd Gminy w Nowej Suchej), poz. 45 (dalej: UG Nowa Sucha).

Kuczma R., W obronie Ojczyzny. Bydgoski Batalion Obrony Narodowej 1939, Bydgoszcz 2000, s. 97 (dalej: Kuczma 2000).

Komunikat OKŚZpNP w Warszawie w sprawie zgłaszania się krewnych ofiar, w związku ze śledztwem w sprawie rozstrzelania 22 września 1939 r. w Boryszewie 50 jeńców polskich – żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej przez żołnierzy niemieckich, 5 VI 2015, [w:] Śledztwa, Instytut Pamięci Narodowej, https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/poszukiwani-swiadkowie/24199,Komunikat-OKSZpNP-w-Warszawie-w-sprawie-zglaszania-sie-krewnych-ofiar-w-zwiazku-.html [dostęp: 9 III 2019] (dalej: OKŚZpNP W-wa).

Uwagi: Do 1989 r. sądzono, że strz. Franciszek Woźniak był jednym z 50 żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej zamordowanych 22 września 1939 r. w Boryszewie, stąd do dziś figuruje błędnie wśród upamiętnionych na zbiorczych imiennych tablicach epitafijnych pomników ku czci ofiar zbrodni wystawionych na cmentarzu parafialnym w Kozłowie Biskupim i na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy przy ul. gen. Stanisława Grzmot-Skotnickiego w Bydgoszczy.
Przypisy: [1] a) baon ON "Bydgoszcz" (źródło: UG Nowa Sucha; Kuczma 2000, s. 97; OKŚZpNP W-wa); b) "baon ON" (źródło: KPŻP-2); c) brak danych (źródło: KPŻP-1; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno);
[2] a) 16 września 1939 (źródło: KPŻP-2); b) 18 września 1939 (źródło: Kuczma 2000); c) 22 września 1939 (źródło: KPŻP-1; OKŚZpNP W-wa); d) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno);
[3] a) Rybno (źródło: Kuczma 2000); b) błędnie: Kozłów Biskupi (źródło: KPŻP-1); c) błędnie: Boryszew (źródło: KPŻP-2; OKŚZpNP W-wa); d) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno);
[4] a) Rybno, kwatera wojenna (źródło: KPŻP-2; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno; Kuczma 2000); b) błędnie: Kozłów Biskupi, mogiła zbiorowa (1) (źródło: KPŻP-1; UG Nowa Sucha); c) brak danych (źródło: OKŚZpNP W-wa);
Ostatnie zmiany: 2019-03-09 23:48:08 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Franciszek Woźniak upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie. Stan z dn. 2 czerwca 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze