Karta poległego

Nazwisko: WÓJCIK
Imię #1: Leszek
Imię #2: [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 sierpień 1915
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 plutonu w 9 baterii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Małachowice, pow. łęczycki
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Cmentarz w miejscowości Góra Św. Małgorzaty
Data ekshumacji: 27 czerwiec 1952
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 516. (kwatera 24, 605.)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - „Wykaz żołnierzy WP poległych w 1939r./12/ w Bitwie nad Bzurą – pochowanych na kwaterach cmentarza w miejscowości Góra Św. Małgorzaty a 27 czerwca 1952r. ekshumowanych na kwatery wojenne cmentarza w miejscowości Łęczyca.”(otrzymany z Urzędu Gminy Góra Św. Małgorzaty), s. 2.;

- www.straty.pl, http://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie - stan z dn. 7.05.2011r.;

- Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 154, Aneks 2 - s. 168, Aneks 3 - s. 170, Aneks 4 - s. 183 (dalej: Głowacki 1969).

- Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1983, s. 306 i 477 (dalej: Bauer P., Polak B.).
Uwagi: Bauer P., Polak B., s. 306: " Ciężkie walki toczyły się także na odcinku I batalionu mjr. Maydanowicza. Batalion olbrzymim wysiłkiem opanował Dybówkę, stanowiącą zachodnią część Małachowic. Również i tutaj poniesiono dotkliwe straty.
W toku walki m.in. polegli: por. Ignacy Tyczyński, ppor. Edward Łuczak z 69 pp oraz ppor. Leszek Wójcik z 17 pal.”

Bauer P., Polak B., s. 477: - dowódca 1 plutonu ppor. rez. Leszek S. Wójcik.

Głowacki 1969: " ppor. rez. - dowódca 1 plutonu 9 baterii, poległ 11 IX 1939r. w Małachowicach ( od pocisku artyleryjskiego), pochowany na cmentarzu w Modlnej."
Przypisy: [1] Stanisław (źródło: Głowacki 1969)
Ostatnie zmiany: 2012-05-27 07:11:52 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Leszek Wójcik – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze