Karta poległego

Nazwisko: WÓJCIK
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 grudzień 1916 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Józefów, gm. Góry Mokre, pow. Końskie (B.Inf., sygn. 6062; por. Głowacki 1969 - "z Wrześni")
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Adamowa Góra [2]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: w nieznanych okolicznościach (Dębina-Pluciński 1985, 1987)
Pierwotne miejsce spoczynku #1: pow. Sochaczew
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 304 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, Łowicz, 26 II 1946 r. (maszynopis), s. 168-169 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 3 - s. 174 (dalej: Głowacki 1969).

Dębina-Pluciński A., Żołnierze 68 Pułku Piechoty z Wrześni, wyd. II poszerz. i popr., [Września] 1985, s. 116 - poz. 1198 (dalej: Dębina-Pluciński 1985).

Dębina-Pluciński A., Wrzesińscy kombatanci, Września 1987, s. 105 - poz. 330 (dalej: Dębina-Pluciński 1987).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 19 grudnia 1916 (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 6062); b) 1914 (źródło: Dębina-Pluciński 1985); c) brak danych (źródło: Głowacki 1969; Dębina-Pluciński 1987);
[2] a) Adamowa Góra (źródło: KPŻP); b) Budy Stare, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew (źródło: B.Inf., sygn. 6062); c) brak danych (źródło: Dębina-Pluciński 1985; Dębina-Pluciński 1987);
[3] a) Juliopol, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) błędnie: cmentarz w Młodzieszynie / cm. Młodzieszyn / Młodzieszyn (źródło: Głowacki 1969 / Dębina-Pluciński 1985 / Dębina-Pluciński 1987); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
Ostatnie zmiany: 2018-01-22 01:48:50 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Wójcik upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 25 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze