Karta weterana

Nazwisko: WOJCIECHOWSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: oficer zwiadowczy 3 dywizjonu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki 1969, s. 107/110: w dniu 19 września dowódca 17 pal
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 107/110, Aneks 1 - s. 153, Aneks 4 - s. 183 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 107/110: " 19 września. [...]. Dowódcą 17 pułku artylerii lekkiej został kpt. Antoni Wojciechowski. Przy nim znaleźli się oficerowie dowództwa 17 pułku artylerii: kpt. Arnold Nowak, kpt. Eugeniusz Komorski, kpt. Marian Jurkowski, por. Karol Kowalczuk, ppor. rez. Florian Sujak i ppor. rez. Juliusz Mikułowski-Pomorski."
Ostatnie zmiany: 2012-06-15 06:22:52 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze