Karta weterana

Nazwisko: WILOCH
Imię #1: Józef
Imię #2: Ignacy
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Ludwik
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 13 kwiecień 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: Inne jednostki 2 DP Leg.
Funkcja na 1 września 1939: szef służby zdrowia
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Medal Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 listopad 1962
Miejsce śmierci: w Warszawie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 13 IV 1897. Syn Ludwika. Po ukończeniu gimnazjum studiował medycynę. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu por. z starszeństwem od 1 XI 1920. Po wojnie służył w 8 batalionie sanitarnym i pracował jako podlekarz w Szpitalu Rejonowym w Inowrocławiu. Odkomenderowany w celu dokończenia studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu dr medycyny pracował jako lekarz w 4 Okręgowym Szpitalu w Łodzi. Jednocześnie w Kadrze Oficerów Służby Zdrowia. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. – grupa oficerów służby zdrowia 1 I 1932. Następnie przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie, gdzie był m. in. wykładowcą w Szkole Podchorążych Sanitarnych, a następnie lekarz Komendy Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Awansowany do stopnia mjr 19 III 1939. Podczas kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku szefa służby zdrowia 2 DP Leg. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym 2 DP Leg.
Podczas okupacji niemieckiej mieszkał w Warszawie i pracował jako lekarz w Szpitalu Ujazdowskim. W czasie Powstania Warszawskiego w VIII 1944 pracował także jako lekarz w szpitalu powstańczym. Po wojnie w kraju. Od III 1945 – III 1948 w LWP. Awansowany do stopnia ppłk-a. Pracował w Centralnej Przychodni Lekarskiej MON. Mieszkał w Warszawie przy ul. Nowomiejskiej. Aresztowany przez agentów Informacji Wojskowej i uwięziony. Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydała Naczelna Prokuratura Wojskowa pod zarzutem prowadzenia w okresie od III 1945 do III 1948 nielegalnej działalności w komórce konspiracyjnej na terenie Przychodni MON. Przeszedł ciężkie śledztwo. W czasie przesłuchań stosowano wobec niego przymus fizyczny i psychiczny. Po długotrwałym śledztwie został skazany wyrokiem NSW w Warszawie, sygn. akt Sn 1/52 z dnia 23 II 1952 na karę 10 lat więzienia. Więziony na Mokotowie, potem w CWK we Wronkach. Po zwolnieniu z więzienia w 1956 został zrehabilitowany.
Zmarł 17 XI 1962 w Warszawie.
Odznaczony: MN, SKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1939;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
L. M. Bartelski. Mokotów 1944. W-wa 1986;
H. Czarnecki. Informator o dokumentach sadowo-więziennych z lat 1944-1956. Poznań 1993;
J. Poksiński. Tatar-Utnik-Nowicki. „TUN”.W-wa 1992.
(inf. Mirek Paliszewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 349 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki: stopień wojskowy - mjr lek.
Ostatnie zmiany: 2012-02-04 14:50:19 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze