Karta poległego

Nazwisko: WILCZYŃSKI
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1915
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: Podoficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: Mechanik

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Poznań
Jednostka: 34 eskadra rozp.
Funkcja na 1 września 1939: plut. mechanik
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 6 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: okolice Krośniewice- Kutno(Ostrowy)
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: [...]6.IX.1939 r. na samolocie PZL P-23B "Karas" dokonał przelotu z ppor. L. W. Weymanem na nowe lotnisko polowe w rejonie Kutna. Podczas podejścia do lądowania samolot runął na ziemię z wysokości około 30 m. Obaj lotnicy zginęli.[...]
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Wola Pierowa, mogiła zbiorowa (1)
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Imienna tablica epitafijna - na mogile poległych lotników - na Cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Woli Pierowej;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946", W. MON, Warszawa 1989, s. 160.;
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2011-08-21 20:13:38 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Imienna tablica epitafijna poległych lotników na Cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Woli Pierowej. Stan z dn. 04.09.2009r. (fot. U.G. Nowe Ostrowy / http://noweostrowy.pl)Wilczyński Stefan upamiętniony na jednej z trzynastu imiennych zbiorczych tablic pamiątkowych w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Stan z dnia 18.11.2011 (fot. Wiesław Paluchowski)

Komentarze