Karta weterana

Nazwisko: WIEWIÓRKOWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii zwiadu
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - 56 pp
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - dowódca 2 kompanii 1 batalionu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1955
Miejsce śmierci: w Gdańsku
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 121/122, Aneks 1 - s. 146, Aneks 4 - s. 179, s. 210 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 121/122: " 20 - 27 września. [...]. W skład 56 pułku wszedł 1 batalion sformowany 22 września w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego na Bielanach z żołnierzy, których większość pochodziła z 2 batalionu 69 pp. Ogólny stan batalionu wynosił 730 ludzi, w tym 17 oficerów. [...].
Dowódca 2 kompanii - por. Tadeusz Wewiórkowski."
Ostatnie zmiany: 2012-07-01 06:46:15 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze

Urodził się 14 lutego 1902 r. w Opatówku jako najstarszy syn murarza Teodora Wiewiórkowskiego i jego żony Rozalii z d. Linke. Miał 4 braci i 3 siostry. W latach 1909-1914 ukończył 3 klasy szkoły powszechnej w Opatówku. Potem praktykował u ojca jako murarz. W latach 1915-17 należał do drużyny harcerskiej w Opatówku, która powstała w 1915 r. i był jej czynnym członkiem. W 1917 r. jako piętnastoletni chłopiec został wywieziony przez niemieckiego okupanta do obozu Essen w Westfalii w Niemczech, gdzie pracował w kopalni węgla. W listopadzie 1918 r. z chwilą wybuchu rewolucji w Niemczech wrócił do Polski i 14 listopada 1918 r. wstąpił jako ochotnik do wojska polskiego w Sosnowcu. Został przydzielony do 4 Pułku Piechoty Legionów w Krakowie. 20 listopada 1918 r. wyjechał z 6 kompanią 4 Pułku Piechoty Legionów na front ukraiński pod Lwów, gdzie walczył do kwietnia 1919 r. Od 4 maja 1919 r. był na froncie bolszewickim. W maju 1919 r. otrzymał pierwszą nominację na starszego legionistę. 4 lipca 1919 r. pod Białoruczą w okolicach Mińska został ranny w lewy bok i leczył się w szpitalu. Po powrocie ze szpitala brał udział w I powstaniu śląskim. Po upadku powstania powrócił na front bolszewicki do 4 Pułku Piechoty Legionów i walczył w tej jednostce do końca wojny. 23 sierpnia 1920 r. bolszewicy przełamali front pod Hrubieszowem i wdarli się do miasta. Plutonowy Wiewiórkowski z kilkoma żołnierzami obrzucili nieprzyjaciela granatami ręcznymi, zdobyli karabin maszynowy i zmusili nieprzyjaciela do bezładnej ucieczki. Tym czynem umożliwili oddziałowi polskiemu wycofanie bez strat i przejście do kontrataku.Za czyn ten został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Po ukończonej wojnie Tadeusz Wiewiórkowski został w wojsku w swojej jednostce w charakterze podoficera zawodowego w stopniu sierżanta. W 1924 r. ukończył Kurs Strzelecki w Toruniu, do 1927 r. uczęszczał na kursy dokształcające. W 1927 r. zawarł w Opatówku związek małżeński z Zofią Januszówną i miał z nią córkę Lillę. W 4 Pułku Piechoty Legionów służył do 1929 r., po czym wstąpił do Szkoły Podchorążych w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu w 1932 r. otrzymał promocję na podporucznika i przydział do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie, gdzie służył do wybuchu wojny w 1939 r. W kampanii wrześniowej 1939 r. służył w 69 Pułku Piechoty jako dowódca Kompanii Zwiadu. Walczył 13 września pod Łęczycą i w dniach 16-21 września pod Kutnem. Po kapitulacji Warszawy dostał się 28 września 1939 r. do niewoli. Przez cały okres okupacji hitlerowskiej przebywał w obozach jenieckich w miejscowościach: Norymberga, Itzehoe, Sandbostel, Lubeka oraz w oflagu II D w Gross-born. W arkuszu ewidencji personalnej z 1945 r. napisał, iż po wyzwoleniu oflagu przez Wojsko Polskie uchylił się od „przymusowej ewakuacji” i 5 lutego przekradł się do 18 Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Sypniewie na Pomorzu, a 10 lutego 1945 r. dobrowolnie zgłosił się do RKU w Gnieźnie, gdyż uważał, że jego miejsce jest w kraju i chce pracować dla narodu. Niestety nie przyjęto go do wojska, gdyż określono go jako „ideologicznie obcego”. Wyjechał wówczas do Gdańska, gdzie mieszkał i pracował jako urzędnik do końca życia. Jako wielki patriota, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i przedwojenny oficer był źle postrzegany przez władze Polski Ludowej. Był prześladowany i musiał często zmieniać pracę zawodową. W wyniku wojennych przeżyć i powojennych prześladowań zachorował na gruźlicę i zmarł w Gdańsku 24 grudnia 1955 r. w wieku 53 lat. Oprócz Krzyża Virtuti Militari V kl. posiadał Krzyż Walecznych, Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za Wojnę 1918-1920 i Medal 10-Lecia Rzeczypospolitej Polskiej. Autor: Dominika PAWLIKOWSKA

dodany przez: Norman, 2020-06-16