Karta poległego

Nazwisko: WIĘCKOWSKI
Imię #1: Bronisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 11 lipiec 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy lotnictwa wojsk RP
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: strzelec pokł.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Pomorze
Jednostka: 42 eskadra rozp.
Funkcja na 1 września 1939: strzelec pokł. samolotu PZL P-23B „Karaś”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: - Podoficer zawodowy 4 pl w Toruniu.;
- Po mobilizacji jako strz. 42 eskadry rozpoznawczej, przydzielonej do dyspozycji dowódcy lotnictwa armii „Pomorze”.;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Włocławek, szpital
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: "[...]3.IX.1939 r. wystartował na samolocie PZL P-23B „Karaś” w składzie załogi: ppor. obs. Z. Mazurkiewicz i kpr. pil. Wacław Banaszuk na lot bojowy, z zadaniem rozpoznania rejonu Nakła. Podczas lotu powrotnego w pobliżu własnego lotniska zostali zaatakowani omyłkowo przez dwa myśliwce toruńskiego dywizjonu. Podczas ataku obserwator i strzelec zostali ciężko ranni, pilot zdołał się uratować. Przewiezieni do szpitala we Włocławku zmarli: ppor. Mazurkiewicz 6.IX, a kpr. Więckowski 10.IX.1939 r.[...]" (Źródło: Hubert K. Kujawa)
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Włocławek, ul. Chopina, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946", W. MON, Warszawa 1989, s. 159.;
Uwagi: - Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939-1946" tom I, wydanie II poprawione - na prawach rękopisu oraz publikacja autora w http://www.marszalek.com.pl/INNE/prac03.pdf - stan z dn. 12.11.2011r.;
Ostatnie zmiany: 2011-11-12 19:40:09 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpr. strz. lotn. Bronisław Więckowski - kwatera wojenna we Włocławku. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 03.09.2011r.)

Komentarze