Karta weterana

Nazwisko: WERESZYŃSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 grudzień 1890
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: Inne jednostki 25 DP
Funkcja na 1 września 1939: dowódca artylerii dywizyjnej 25 DP
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 14266), Order Odrodzenia Polski kl. V, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 04 wrzesień 1953
Miejsce śmierci: w Warszawie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 17 XII 1890. W WP od XI 1918. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany po wojnie w stopniu kpt. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 22 pap, skąd został odkomenderowany na stanowisko wykładowcy do Oficerskiej Szkoły dla Podoficerów w Bydgoszczy. Następnie przeniesiony do 1 pap w Wilnie. Awansowany do stopnia mjr sł. st. art. 1 I 1928 był d-cą I dyonu w 1 pap. W 1931 przeniesiony do sztabu Grupy Artylerii Nr 1 w Warszawie. Awansowany do stopnia ppłk 1 I 1934. W latach 1938-1939 d-ca 25 pal w Kaliszu. W wojnie obronnej we IX 1939 dowodził 25 pal w składzie 25 DP Armii „Poznań”. Uczestniczył w walkach nad Bzurą, potem w bojach odwrotowych w kierunku Warszawy. W końcowej fazie walk w kampanii wrześniowej 1939 pełnił funkcję d-cy artylerii dywizyjnej 25 DP. Uczestnik obrony Warszawy. Za okazane męstwo na polu walki odznaczony VM kl. 5. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po uwolnieniu z oflagu w 1945 powraca do kraju. Wcielony do służby w LWP, gdzie pełnił różne funkcje dowódcze. Aresztowany pod fałszywymi zarzutami przez funkcjonariuszy Informacji wojskowej i uwięziony. Zmarł 04 IX 1953 zamęczony w więzieniu Głównego Zarządu Informacji w Warszawie.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14266, KN, OP 5, KW, ZKZ
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 478.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 342 (dalej: Głowacki).

http://www.stankiewicze.com/vm/vm_so.htm - Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem Virtuti Militari (dalej : Lista – Stankiewicze).
Uwagi: Głowacki: data śmierci - 1957r.

Lista – Stankiewicze: Wereszczyński Antoni - płk - PSZ - VM V kl. - 1939-45.
Ostatnie zmiany: 2012-01-03 13:24:36 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze