Karta poległego

Nazwisko: WĄTORSKI
Imię #1: Wiktor
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 czerwiec 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 15 pal
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 1 dywizjonu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 20 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w rej. Palmir
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 14 III 1897. W WP od XI 1918. Brał udział w stopniu ppor. wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 2 Pułku Artylerii Górskiej, potem w 1 Pułku Art. Górskiej w Stryju. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. art. 1 I 1927. Następnie oficer art. w sztabie DOK IX w Przemyślu. Awansowany do stopnia mjr sł. st. art. 19 III 1938. Przeniesiony w 1937 na stanowisko d-cy I dywizjonu 15 pal w Bydgoszczy, którym dowodził w wojnie obronnej we IX 1939. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 15 pal w składzie 15 DP armii „Pomorze”. Uczestnik bitwy nad Bzurą. Poległ 17 IX 1939 w Konarach podczas przebijania się do Warszawy. Pochowany na cmentarzu w Trojanowie.
Odznaczony: SKZ
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; L.
Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969; .
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 269.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 249.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-10-27 22:26:48 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze

Grób znajduje się na cmentarzu w Kiełpinie Poduchownym, Mazowieckie, Poland

dodany przez: Otus1939, 2021-08-18