Karta poległego

Nazwisko: WALCZAK
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Michalina
Nazwisko rodowe matki: Molenda
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Władysława, Jadwiga, Maria, Bronisław, Marian
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Bolewice
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: stolarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł. [1]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci:
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w rejonie lasów piątkowskich podczas ataku lotniczego na maszerującą kolumnę Wojska Polskiego (według świadectwa jednego z jego towarzyszy broni zawartego w liście do rodziny pochowanego).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 10
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Wiadomość o śmierci Władysława Walczaka rodzina otrzymała w liście z załączoną fotografią bliskiego wysłanym przez jednego z jego towarzyszy broni i świadka opisywanych wydarzeń. Relacja ta miała znaleźć potwierdzenie również w ówczesnej prasie. Obecne miejsce spoczynku krewnego członkowie rodziny ustalili dopiero w 2014 r. dzięki Portalowi Bohaterowie1939.pl.
Źródła: Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódź, oprac. H. Wójcik, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 189 - poz. 207 (dalej: Lista 2009).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 296 (dalej: Abraham 1990).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Maria Przybysz zd. Walczak, siostra pochowanego; Waldemar Przybysz, syn Marii).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 17 p. uł. (źródło: Lista 2009; tradycja rodzinna); b) 3 szwadron pionierów (źródło: Abraham 1990);
[2] dosłownie: "09.39.1939" (źródło: Lista 2009)
Ostatnie zmiany: 2014-11-12 22:44:07 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Walczak (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Witam, w biogramie ułana Władysława Walczaka (17 p. uł., kwatera wojenna w Bielawach) pojawiła się informacja o okolicznościach jego śmierci. Z treści biogramu wynika, że informacja ta pochodzi od Pana Waldemara Przybysza, siostrzeńca poległego. Czy Panowie mogliby podać mi dane kontaktowe, jeżeli posiadacie takowe, do Pana Waldemara. Po remoncie nagrobków na kwaterze wojennej w Bielawach zauważyłem brak kilku nazwisk poległych żołnierzy m.in. ułana Władysława Walczaka. Zwróciłem się do Oddziału Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej przy Biurze Wojewody Łódzkiego o ich dopisanie do wykazów na tablicach. Nazwisko ułana Władysława Walczaka nie figuruje w Księdze pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z. Urzędnicy z biura wojewody zwrócili się o pomoc do Biura Informacji i Poszukiwań PCK. Informacje, które posiada Pan Waldemar wsparłyby moje starania o umieszczenie imienia i nazwiska ułana Władysława Walczaka wśród poległych i spoczywających w Bielawach. Z poważaniem Błażej Kucharski

dodany przez: BlazejK, 2014-11-05