Karta poległego

Nazwisko: TYCZYŃSKI
Imię #1: Ignacy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 marzec 1904 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 kompanii
Przydział po 1 września 1939: 69 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 1 kompanii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (listopad 1966 r.; pośmiertnie za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Dybówka [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: zginął w czasie zwycięskiego natarcia I batalionu 69 pp na Dybówkę
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Modlna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 202
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 253 (dalej: KPŻP).

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: cmentarz parafialny w Modlnej, gm. Ozorków, pow. Zgierz, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 179 - poz. 122 (dalej: Lista 2009).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 306, 473 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 54, 101, Aneks 1 - s. 147, Aneks 2 - s. 164, Aneks 3 - s. 170, Aneks 4 - s. 179 (dalej: Głowacki 1969).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 19 marca 1904 (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Lista 2009; Bauer, Polak 1982; Głowacki 1969);
[2] a) Dybówka (źródło: KPŻP; Lista 2009); b) "pod Małachowicami" (źródło: Głowacki 1969, Aneks 1 - s. 147); c) "w Małachowicach" (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 164, Aneks 3 - s. 170);
Ostatnie zmiany: 2013-07-08 18:54:02 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze

Najprawdopodobniej ten człowiek był moim wujem, rodzonym bratem mojego dziadka Józefa Tyczyńskiego. Sądzę, że fakty zamieszczone na tej stronie się zgadzają. Mój dziadek często opowiadał mi o swoim bracie, bardzo go szanował i był z niego bardzo dumny. Dziadek często podkreślał, że dzięki swojemu bratu skończył Gimnazjum w Łodzi, które to właśnie brat mu sfinansował. Jeżeli ktokolwiek posiada jakiekolwiek informacje, fotografie o moim wuju proszę o kontakt.

dodany przez: aajd, 2013-07-08

Proponujemy podjąć próbę weryfikacji tożsamości oficera pochowanego w Modlnej z własnym krewnym w oparciu o archiwum rodzinne lub rodzinną tradycję. Jeśli data urodzenia czy przydział wojskowy będą zgodne, to i prawdopodobieństwo, że są to te same osoby, znacząco się zwiększy...

dodany przez: redakcja, 2013-07-08