Karta weterana

Nazwisko: TYCHANOWICZ
Imię #1: Władysław
Imię #2: Kazimierz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 czerwiec 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 plutonu w szwadronie ckm
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: kwatermistrz pułku (w obronie Warszawy)
Przebieg służby wojskowej: 1934-1936 - w Szkole Podchorążych Kawalerii Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu (XIII rocznik); 1936 - promocja na stopień ppor. sł. st. kaw. ze starszeństwem z dniem 15 X 1934 (lokata 28) i przydziałem do 14 pułku ułanów we Lwowie; V/VI 1939 - przeniesiony z III szwadronu na stanowisko dowódcy plutonu w szwadronie ckm;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 12375), Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł.; 10 września - wyróżnił się w walkach pod Wartkowicami; 20 września - przebił się do Warszawy i uczestniczył w jej obronie;
Data śmierci: 20 luty 2000
Miejsce śmierci: Londyn
Obecne miejsce spoczynku: Mielec, cmentarz parafialny, grobowiec rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, wg indeksu.

Księga grobów Ułanów Jazłowieckich, oprac. J. Gromnicki, Z. Szymerski, Warszawa 2005, s. 146-147.

Uwagi: Od 28 września 1939 r. przebywał w niewoli niemieckiej, m.in. w Oflagu VI B Doessel, następnie po aresztowaniu przez Gestapo za działalność konspiracyjną - w więzieniach w Kolonii, Braunwaizer i obozie koncentracyjnym Buchenwald. Po wyzwoleniu w 1945 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Mieszkał z Londynie, gdzie był czynny w Kole Pułkowym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Odbierał m.in. w imieniu Pułku dyplom Krzyża Złotego Orderu Wojennego "Virtuti Militari". Był również współautorem i redaktorem pracy zbiorowej pt. "Dzieje Ułanów Jazłowieckich" wydanej w Londynie w 1988 r.
Ostatnie zmiany: 2014-01-28 14:58:44 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze