Karta poległego

Nazwisko: TRZOSK [1]
Imię #1: Bogdan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny: 10
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Poznań
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Bnin
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Bnin
Data ekshumacji: 17 wrzesień 1939
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Błenna, gm. Izbica Kujawska, cmentarz parafialny
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna z tabliczką epitafijną z inskrypcją: "Tu spoczywa żołnierz nieznany"
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Błennej, 1940, akt zgonu nr 9 (dalej: ASC par. Błenna).

Włodarz J., Bitwa pod Szczytnem 11-12 września 1939 r. jako fragment bitwy nad Bzurą oraz historia regionu i represje okresu okupacji 1939-1945 r., wyd. III popr. i uzup., Boniewo 2006, s. 402, 403, 404 (dalej: Włodarz 2006).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) TRZOSK (źródło: ASC par. Błenna); b) TRZASKAŁA (źródło: Włodarz 2006);
Ostatnie zmiany: 2018-11-26 02:16:54 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Akt zgonu Bogdana Trzoska sporządzony 17 marca 1940 r. w parafii rzymskokatolickiej w Błennej (dok. udostępnił: Roman Torzewski).Szer. Bogdan Trzosk upamiętniony (jako żołnierz nieznany) na tabliczce epitafijnej mogiły indywidualnej na cmentarzu parafialnym w Błennej. Stan z dn. 14 października 2018 r. (fot. Roman Torzewski).

Komentarze